<<

Langt inn på Krokskogen

0 kommentarer
LENGDE
40.7
KM
STIGNING
838
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
En vinterdag i den trolske Krokskogen – slett ikke skummelt, men derimot en spennende og fin naturopplevelse. Løyper krysser Krokskogen på kryss og tvers – i dag skal du først nordover og oppover fra By til Løvlia, deretter mot sørvest, helt til du ender på Sollihøgda. Du følger Lomma innover fra By. Ved Tverrelva begynner stigningen, men den er ganske behagelig. Jevnt og trutt går det oppover, forbi Myrseter, Monsebråtan, Kampevaddammen og Stormyra – og så er du framme på Løvlia, selve storstua for skifolket som ferdes på Krokskogen. Her møtes folk som kommer inn fra alle retninger, her er det servering og peisvarme (og overnatting, om det skulle behøves). Nå skal du videre i sørvestlig retning, du tar fatt på Grenadertraseen til Kleivstua. Her er det mer veksling i terrenget, men både kneiker, bakker og flatere partier. Du fortsetter rett sørover til Sørsetra, og så er det klart for siste etappe fram til Sollihøgda. Hele denne veien er det vekslende og småkupert terreng. Fra Sollihø... (mer)gda går det buss både mot Hønefoss og Oslo. God tur!
Innsenderen: Tom turgåer
Starter i: By, Akershus, NO
Lengde: 40.7 kilometer
Høydeprofil: + 838 / - 694 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent