<<

Nordover på kongevei

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
23.6
KM
STIGNING
382
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Vi skal sykle nordover i retning Oslo, på kongevei. I rundt 250 år var dette innfartsåren til Christiania – det var den første hovedveien fra sør. Vi skal følge denne historiske traseen helt fra Vestby til Greverud i Oppegård. Den Fredrikshaldske Kongevei har fått sitt navn fordi den gikk fra Fredrikshald (Halden) til Christiania. Den ble bygd på 1600-tallet, og fikk avløsning som hovedvei da Mosseveien ble tatt i bruk rundt 1850-70. Fram til Korsegården følger disse veiene samme trasé. Fra Vestby stasjon sykler vi nordover – først gjennom boligområdene i Vestby og så videre i åpne og frodige kulturlandskap. Et par veimerker minner oss om at vi er på historisk grunn. Kontrasten er stor til E6, som vi både kan se og høre på venstre side. Ved Korsegården befinner vi oss midt et knutepunkt som har vært viktig lenge før de moderne veiers tid. Stedet har vært et av de mest sentrale krysningspunkt mellom veier som går nord-sør og øst-vest helt siden urtiden. På 1700-tallet var det skyssta... (mer)sjon her. Mosseveien fortsatte videre nordover langs Årungen og Gjersjøen. Men vi følger den gamle kongeveien østover i retning Ås. I krysset mellom riksveien og Kirkeveien tar vi av nordover. Vi sykler forbi Ås kirke og videre gjennom kulturlandskap og skog – på moreneryggen mot Nygårdskrysset, hvor vi krysser E18 på den staselige Leonardo Da Vincis bro. Vi fortsetter nordover langs østsiden av europaveien, krysser riksvei 154 og straks har vi grus under dekkene. Nå har vi det flotte turområdet Nøstvedtmarka foran oss. Ved Gårdmannsbråten er det satt opp informasjonstavler som forteller om historie og kulturminner i dette området. Det står også flere små informasjonsskilt langs veien gjennom Nøstvedtmarka. Vi legger Firsprangsletta bak oss – en strekning der kuskene etter sigende fikk god fart på hestene på vei sørover mot Skyssjordet i Nordby, hvor det ventet mat og hvile. Ca 2,7 kilometer fra Nygårdskrysset skal vi til høyre, mot Stuene, der det er god utsikt og fint å raste. Her er det satt opp bord og benker. Deretter kommer vi ned igjen på kongeveien litt lenger framme. Men det er også mulig å fortsette rett fram – dersom man ikke ønsker å sykle innom Stuene. Rett etter at vi er kommet ned fra Stuene og har satt kursen nordover igjen på kongeveien, går det en vei til venstre. Her kan man evt. ta en liten avstikker for å se på den storslåtte Nøstvedt gård. Der er det funnet steinalderbosetninger fra tiden helt tilbake til 4.000-5.000 år f.Kr. Ferden går videre nordover, vi sykler delvis gjennom skog, delvis langs store jorder. Så kommer vi fram til Dalsbekken. Og her er sporene etter den historiske veien ekstra tydelige. Vi skal nemlig krysse bekken på den flotte steinhvelvbrua som ble restaurert i 1991. Den er utvilsomt av et helt annet ”kaliber” enn E6-brua langt over hodet på oss. På den andre siden av bekken kan man slå seg ned ved solide steinbord, og betrakte skilt som minner oss om en helt annen tid: ”Glem ikke at hesten trænger vand og hvile” – og ”2 mile fra Christiania”, et skilt med kongelig løve på. Vi er nå helt nord i Nøstvedtmarka. Kongeveien gjennom dette området er ca 4,2 kilometer lang. Via Mølleveien og Sætreveien kommer vi inn på riksvei igjen, vi tar av nordover mot golfbanene på Greverud. Kongeveien fortsetter videre mot nord, men ved låven, like ved Grevestua, er denne turen slutt. Den som ikke ønsker å sykle samme vei, eller en annen, for eksempel om Langhus og Ski, tilbake til Vestby, kan evt. ta sykkelen med på toget fra Greverud stasjon. God tur!

Kilde: Skiforeningen - Foto: Eivind Molde
  Innsenderen: Skiforeningen - Sykkelturer
  URL: http://www.skiforeningen.no...
  Starter i: Vestby, Akershus, NO
  Lengde: 23.6 kilometer
  Høydeprofil: + 382 / - 328 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Terrengsykling