<<

Fra vest til øst

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
56.1
KM
STIGNING
1157
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Tettstedene Sandvika og Lillestrøm har flere fellestrekk. De ligger i Akershus fylke, de har bystatus, beliggenheten er ved elvemunninger (henholdsvis Sandvikselva og Nitelva), du finner kommunesenteret (til henholdsvis Bærum og Skedsmo) der, tog og buss har hyppige avganger fra begge steder og – ikke minst - de egner seg utmerket som utgangspunkter for sykling til og inn i Marka. Denne turen tar deg fra stedet i vest til ”Flisbyen” i øst. På turen skal du innom både Bærumsmarka, Nordmarka og Lillomarka, og til slutt vil du stå ved inngangen til Romeriksåsene. Men først starter du ved togstasjonen i Sandvika og sykler i østlig retning langs Engervannet. Her er det et rikt plante- og fremfor alt fugleliv. Selv om turen akkurat har startet, kan det være fint å stoppe opp litt her. Ved enden av vannet krysser du Øverlandselva ved å sykle inn på Halvorsens vei. Deretter fortsetter du til venstre inn på Engerjordet, og snart er asfalten byttet ut med grus. Du er inne på turveien som leder ... (mer)deg uforstyrret under Kirkeveien og Bærumsveien, og er snart fremme ved Gamle Ringeriksvei. På gang- og sykkelsti følger du denne frem til Øverland, der du for alvor er kommet frem til Bærumsmarka. Ved Øverland tar du til høyre og er snart inne på den historiske Ankerveien. Det er flott landskap du får oppleve langs den, med skog til venstre og kulturlandskap til høyre. Snart er du ved innfallsporten Fossum, og der fortsetter du rett frem til du kommer til Fossum bruk nede ved Bogstadvannet. En vakker trasé venter deg nå på sørsiden av vannet frem til du krysser elven, som er den øverste delen av Lysakerelva. Det bærer videre langs golfbanen og gjennom boligområder frem til Sørkedalsveien. Der svinger du til venstre og er straks etter ved Bogstad badeplass. Her er det fint med en pause, for det venter noen stigninger rett etterpå. Du skal nå opp bakkene fra Strømsbråtan øst for Wyllerløypa, for Tryvannstua er neste delmål. Men derfra går det lett videre østover i Nordmarka, forbi Ullevålseter og ned til Hammeren ved Maridalsvannet. Den videre ferden går nå på nordsiden av vannet, forbi kirkeruinene og frem til Sander på østsiden av vannet. Derfra sykler du sørover og over Gjøvikbanen, som er lagt i tunnel ved krysningspunktet. Noen hundre meter før du kommer til Langsetløkka tar du til venstre til Solemskogen og sykler østover i Lillomarka forbi Breisjøen og Steinbruvann og Romstjern før du når bebyggelsen ved Skytta. Ta til høyre her, og når du kommer til Skillebekk krysser du Rv4 ved først å sykle litt nordover på den. Dermed er du inne på Gamle Trondheimsvei, en vei med mye historie. Når du er fremme ved Lahaugmoen er det bara sjarmøretappen igjen, for bortsett fra utforkjøringen på grusveien ned Rv22 ved Hellerudsletta er det helt flatt frem til Lillestrøm. På den siste delen av turen kan du nyte landskapet langs Nitelva, som renner bedagelig ved siden av tur-, gang- og sykkelveiene du sykler frem til Lillestrøm stasjon. God tur!

Kilde: Skiforeningen - Foto: Erik Unneberg
Innsenderen: Skiforeningen - Sykkelturer
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Sandvika, Akershus, NO
Lengde: 56.1 kilometer
Høydeprofil: + 1157 / - 1066 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Terrengsykling