<<

Grenadertraseen Kleivstua - Løvlia

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
16.9
KM
STIGNING
474
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Løypa går gjennom hytteområdene rundt flere av de gamle Krokskogsetrene (Retthellaseter, Fjellsetra) og krysser både lille og store Lomma på sin vei mot Løvlia. Grenaderløpet går i retning Kleivstua fra Løvlia, men denne løypebeskrivelsen gjelder motsatt vei: Fra Kleivstua følger løypen skogsbilveien Kongeveien i sørøstlig retning, men tar snart opp veien nordøstover mot Bønnerudtjern. Til nå har vår løype vært sammenfallende med løype 92 som går videre mot Frøshaug, men vi fortsetter over tjernet og videre over Retthelletjern og mot Retthellaseter. Rett nord for Retthelletjern fortsetter forøvrig den scooterpreparerte løype 91 mot Skardtjern og Gyrihaugen. Men vi går østover, og etter å ha gått gjennom rolig krokskogterreng i nærmere 7 km siden vi forlot Kleivstua kommer vi til en skogsbilvei 200 meter før Fjellsetra. Det er lett å gå feil. Vær derfor oppmerksom på de røde merkene som svinger brått inn til høyre bortover skogsbilveien. Nå starter en bratt stigning forbi Fjellsetra. ... (mer)Løypen herfra og inn til Løvlia følger gammel driftsvei. Variert og trivelig skogsterreng med enkelte morsomme kneiker. Det er jevnt stigende, men ikke særlig krevende til Løvlia. På strekningen mellom Fjellsetra og Løvlia møter man flere kryssende løyper. Rett etter Fjellsetra tar løype 238 mot Gyrihaugtjern og Gyrihaugen av nordover, mens det sydover fra samme sted går rødmerket løype til Mattisplassen og Tverrelva (løype 397). Et par km senere tar løype 403 av mot venstre - denne går vestover mot Gyrihaugflaka og Skardtjern. Løypa har felles trasé med vår løype et lite stykke, før den tar av mot sørøst og fortsetter mot Kampevaddammen over Ingjerdsbrenna. Fra Fjellseterbommen er løypa felles med løype 79 fra Kampevaddammen. Vel framme på Løvlia fortsetter Grenaderløypa mot Kikutstua. Ellers er det en rekke andre valgmuligheter herfra, bl.a. mot Sørkedalen i løype 4 forbi Oppkuvvannene eller i løype 381 over Heggelivannene - og du kan velge mellom hele tre traseer mot Ringkollen: løype 227 via Damtjern, løype 228 gjennom Vassendvika og endelig løype 97 over Storflåtan dam.

Kilde: Skiforeningen - Foto: Erik Unneberg
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Kleivstua, Buskerud, NO
Lengde: 16.9 kilometer
Høydeprofil: + 474 / - 293 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn