<<

Ringkollen - Jonsetangen - Spålsveien - Storflåtan dam - Løvlia

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
20.7
KM
STIGNING
338
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Denne løypa er den lengste av de tre hovedløypene fra Ringkollen til Løvlia. De andre går via Vassendvika (løype 228) og Damtjern (løype 227). Løypa går ut fra parkeringsplassen på Ringkollen, der Skibussen stanser (ved oppslagstavla). Den går først i svak stigning mot Kolltjern (hold til venstre her!) og i mer kupert terreng ned til Jonsetangen ved Øyangen. Herfra går det løype videre til bl.a. Spålen (løype 230) og Mosjøen (løype 243). Men vår løype fortsetter videre sørøstover Øyangen, går inn på land ved Steinbu, og fram til Steinbutjern. Her tar løype 457 og løype 226 skarpt til venstre mot Ugla og Mosjøen. Du fortsetter sørover, og kommer snart inn på Spålsveien. Du har nå krysset løype 237 som kommer ned fra Øyangsrøysa og går mot Spålen. Ved Langtjern går løype 456 mot venstre mot Spålen. Nederst i Spålsveien tar Grenaderløypa av mot venstre. Men vi fortsetter rett fram, ned mot Storflåtan dam. Fra myra rett før demningen går løype 462 til venstre mot Kringla, mens løype 3... (mer)08 tar til høyre i retning Damtjern. Vår løype krysser eidet mellom Storflåtan og Vesleflåtan og stiger deretter ganske svakt. Oppe under Gråberget går løype 462 til venstre, mot Gagnumseter. Men vår løype tar til høyre her, og etter en kort men kraftig kneik, er vi er oppe ved Atjern. Her er det en gammel slipplass fra krigsårene (minneplate på venstre hånd.) Fra Atjern opp til Lauvfliflaka er det en nesten sammenhengende, men relativt slak stigning. Vel oppe på Lauvliflaka er terrenget ganske flatt, men litt slakt utfor på slutten, fram til Løvlia. Løvlia er et knutepunkt, med løyper videre mot bl.a. Sørkedalen i løype 4 forbi Oppkuvvannene eller i løype 381 over Heggelivannene - løype 335 går mot Kampevaddammen og By i Lommedalen mens Grenaderløypa går både i retning Kleivstua (løype 90) og Kikutstua (løype 69).

Kilde: Skiforeningen - Foto: Eivind Molde
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Ringkollkapellet, Buskerud, NO
Lengde: 20.7 kilometer
Høydeprofil: + 338 / - 363 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn