<<

Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
8.4
KM
STIGNING
98
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Setertjernstua er startstedet. Dette er et populært turmål i denne delen av Østmarka. Hit kan du bl.a. komme fra Losby i løype 401 via Djupdalen eller løype 339 gjennom Badstudalen. Eller du kan komme fra Marikollen og Brudalen i løype 259. Vår løype går først østover, og ut på Ramstadsjøen. Fra løypekrysset ute på isen fortsetter løype 282 videre mot øst, og ned til Smestad. Skiltstaken står ca. 350 meter fra vestenden av Ramstadsjøen.  Vi tar til høyre her, og går rett over vannet i sørøstlig retning. Vi kommer inn i ei lita vik og går opp et litt kronglete bekkefar til "Den hvite mosen". Opprinnelsen til navnet er uklar, men kan vel ha oppstått i konsul Duborghs tid - 1890-årene. Han hadde jo jaktslott på nordsiden av vannet og holdt flere festlige sammenkomster der. Etter 750 meter i pent terreng, krysser vi en større traktorvei. Pass på følgende: Der hvor traktor- eller varescooter-sporet "stuper" ned ei lita kneik og svinger til venstre, skal du holde til høyre bort til en skil... (mer)tstake som står i bakken snaue 100 meter øst for Stutauet. Kryss veien og bekken - på klopp - fortsett rett sørover myra og opp en veldig bratt bakke. En ting er viktig å huske på når man går i denne løypa: Nesten alle utforbakker ender i et bekkedråg hvor det ofte er åpne hull. Vær litt forberedt på det. På de lange flate strekningene kan man av og til fryde seg over fine spor, men ellers kan man ikke regne med spor av "klassisk standard" her.  Til det er det stedvis for vanskelig å manøvrere scooteren. Det går stadig sørover - med Tjuvstuåsen oppe til venstre. Denne løypa krysser 13 private skogeiendommer, så vi må regne med å støte på "fersk" tømmerhugst. Etter en kort åpen nedoverbakke i et ca. 20 år gammelt plantefelt svinger vi mot sørvest, ned langs en litt skummel bekk. Her er det laget en klopp, men den er ikke lett å treffe. Ved den lille myrputten Dropla ("Drøpla" er lokal uttale) er det et par fine raste- og soleplasser. Her har man følelsen av å være langt fra folk. På vestsiden av Dropla finner vi en gammel traktorvei som leder oss behagelig over til Nordbysjøen (tipset om å se opp for hull i bakkene gjelder også traktorveien!). Vi skal ikke rett sørover vannet, men først gå et stykke østover, rundt et nes og par holmer, før løypa så svinger sørover. I denne høyresvingen tar løype 260 av mot venstre - inn til veien og parkeringsplassen ved Myrdammen. Vi fortsetter strake veien sørover Nordbysjøen, og etter ca 1,5 kilometer ender vår løype. Her ved Festningsdalen kan vi ta til høyre i retning Grinderen og Søndre Krokvann (løype 810) eller vi kan ta til venstre, og havne på Streifinn (løype 266). Vi kan også komme nordover igjen til Myrdammen om vi går et stykke i samme retning, og så tar til venstre i løypekrysset ved Bikkjetjerna (løype 809).

Kilde: Skiforeningen - Foto: Aina Grymyr
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Sætertjerna, Akershus, NO
Lengde: 8.4 kilometer
Høydeprofil: + 98 / - 151 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn