<<

Test fra Skiforeningen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
1.0
KM
STIGNING
50
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Tom turgåer
Starter i: Bjørnsjøelva, Oslo, NO
Lengde: 1.0 kilometer
Høydeprofil: + 50 / - 26 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur