<<

sk kraft

0 kommentarer
LENGDE
13.1
KM
STIGNING
447
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta til høyre ved Sti for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.2 km
Ta til venstre på Sti 0.3 km 0.0 km
Ta en lovlig U-sving og kjør tilbake på Sti 0.4 km 0.1 km
Ta til høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.5 km 1.4 km
Ta til venstre på VegSenterlinje 1.8 km 3.6 km
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 5.4 km 3.0 km
Ta skarpt til høyre på Sti 8.5 km 0.4 km
Ta til venstre for å bli på Sti 8.9 km 1.1 km
Ta skarpt til venstre ved VegSenterlinje for å bli på Sti 10.0 km 0.1 km
Ta skarpt til høyre ved VegSenterlinje for å bli på Sti 10.0 km 1.6 km
Ta til venstre for å bli på Sti 11.7 km 0.4 km
Ta til venstre for å bli på Sti 12.1 km 0.2 km
Ta til høyre ved VegSenterlinje for å bli på Sti 12.3 km 0.4 km
Hold høyre for å bli på Sti 12.7 km 0.3 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 12.9 km 0.1 km
Ta skarpt til høyre på Sti 13.0 km --
Innsenderen: Kraft
Starter i: Sandås, Oslo, NO
Lengde: 13.1 kilometer
Høydeprofil: + 447 / - 286 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent