<<

Høydetest Austmarka

0 kommentarer
LENGDE
64.4
KM
STIGNING
1445
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på Parkvegen 0.0 km 0.1 km
Sving høyre på Storgata 0.1 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Glommengata 0.5 km 0.7 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1.2 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 1.2 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2.8 km 6.9 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 9.7 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 10.0 km 0.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 10.3 km 1.5 km
Sving høyre i Masterudvegen for å bli på VegSenterlinje 11.9 km 4.0 km
Sving høyre i Masterudvegen for å bli på VegSenterlinje 15.9 km 1.3 km
Sving venstre i Nystellvegen for å bli på VegSenterlinje 17.2 km 1.8 km
Sving skarpt høyre i Skyttervegen for å bli på VegSenterlinje 19.1 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 20.1 km 0.1 km
Sving høyre i Masterudvegen for å bli på VegSenterlinje 20.2 km 2.0 km
Sving høyre i Masterudvegen for å bli på VegSenterlinje 22.2 km 0.3 km
Sving venstre i Masterudlivegen for å bli på VegSenterlinje 22.5 km 5.5 km
Sving høyre på Finnskogvegen 27.9 km 2.1 km
Sving venstre på Mitandersforsvegen 30.1 km 1.9 km
Sving venstre i Åbogenvegen for å bli på VegSenterlinje 31.9 km 0.1 km
Sving høyre i Ampiansvegen for å bli på VegSenterlinje 32.0 km 0.2 km
Sving venstre på Sti 32.2 km 0.6 km
Sving høyre på Monsrudvegen 32.8 km 0.6 km
Retning høyre på Traktorveg 33.4 km 4.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 37.7 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 37.9 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 38.1 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 38.1 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 38.1 km 6.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 44.8 km 1.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 46.0 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 46.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 46.2 km 0.0 km
Dra tilbake Vest på VegSenterlinje 46.2 km 0.2 km
Sving høyre på Sti 46.4 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 46.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 46.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 46.8 km 2.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 49.2 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på Sti 50.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 50.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 50.3 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 50.5 km 0.9 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 51.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 51.3 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 51.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Gjermshusvegen for å bli på VegSenterlinje 51.5 km 0.6 km
Sving venstre på Sti 52.1 km 1.9 km
Sving venstre på Kabberuddalsvegen 53.9 km 2.7 km
Retning venstre på Kabberudvegen 56.6 km 0.0 km
Retning høyre på Kabberuddalsvegen 56.6 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på Granlivegen 57.1 km 1.9 km
Sving skarpt venstre i Masterudvegen for å bli på VegSenterlinje 59.1 km 3.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 62.1 km 1.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 63.6 km 0.0 km
Retning høyre på Glommengata 63.6 km 0.1 km
Sving venstre på Holtvegen 63.7 km 0.1 km
Sving høyre på Jernbanegata 63.8 km 0.3 km
Sving venstre på Digerudvegen 64.1 km 0.1 km
Sving høyre på Ivar Færders veg 64.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Utsiktsvegen 64.4 km --
Innsenderen: Tripman
Starter i: Kongsvinger, Hedmark, NO
Lengde: 64.4 kilometer
Høydeprofil: + 1445 / - 1418 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent