<<

MAKS-ruten 1648p

0 kommentarer
LENGDE
109.1
KM
STIGNING
3366
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.7 km
Sving venstre på Sti 0.8 km 0.4 km
Sving venstre på Sti 1.3 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1.8 km 0.1 km
Sving høyre på Sti 1.9 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 2.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.6 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på Sti 3.5 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 3.5 km 0.9 km
Sving høyre på Sti 4.4 km 0.3 km
Sving høyre på Sti 4.7 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 5.1 km 0.5 km
Sving skarpt venstre i Nordmarkveien for å bli på VegSenterlinje 5.5 km 2.7 km
Sving høyre for å bli på Sti 8.3 km 1.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 9.3 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 9.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 9.8 km 1.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 11.2 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 11.6 km 2.7 km
Sving høyre i Sakariasveien for å bli på VegSenterlinje 14.3 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 14.4 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 15.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 15.0 km 0.8 km
Retning høyre for å bli på Sti 15.8 km 1.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 17.0 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 17.4 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 18.1 km 0.0 km
Sving venstre på Sti 18.1 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på Sti 18.8 km 0.7 km
Retning venstre for å bli på Sti 19.4 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 19.6 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på Sti 20.3 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 20.8 km 4.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 25.1 km 0.1 km
Sving høyre på Sti 25.3 km 0.3 km
Sving venstre på Traktorveg 25.6 km 0.2 km
Sving høyre på Sti 25.7 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på Sti 27.2 km 0.3 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 27.6 km 2.9 km
Sving venstre på VegSenterlinje 30.5 km 1.3 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 31.8 km 2.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 34.3 km 0.9 km
Retning venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 35.2 km 1.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 36.8 km 1.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 38.4 km 1.3 km
Sving høyre på Sti 39.7 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 40.2 km 6.9 km
Retning venstre på VegSenterlinje 47.0 km 2.7 km
Sving høyre på Traktorveg 49.7 km 1.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 51.2 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 52.3 km 0.2 km
Sving venstre på Traktorveg 52.5 km 0.4 km
Sving venstre på Sti 52.8 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 53.8 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på Sti 54.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 54.7 km 0.4 km
Retning høyre på Traktorveg 55.1 km 0.1 km
Retning høyre på Sti 55.2 km 1.6 km
Sving venstre på VegSenterlinje 56.8 km 1.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 58.0 km 2.6 km
Sving skarpt venstre på Sti 60.6 km 0.5 km
Retning høyre på Traktorveg 61.1 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 61.3 km 4.3 km
Sving venstre i Stubdalsveien for å bli på VegSenterlinje 65.6 km 2.0 km
Retning høyre på Sti 67.6 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 68.4 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på Sti 68.5 km 0.9 km
Retning høyre for å bli på Sti 69.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 69.5 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 70.0 km 0.0 km
Sving høyre på Sti 70.1 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 70.3 km 2.5 km
Retning høyre på Sti 72.8 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 73.1 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 73.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 73.3 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 73.6 km 1.7 km
Sving venstre på Traktorveg 75.3 km 1.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 76.4 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 77.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 77.5 km 2.5 km
Sving skarpt høyre på Sti 80.0 km 0.9 km
Sving høyre på VegSenterlinje 80.8 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 81.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 81.4 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 81.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 81.6 km 1.7 km
Retning høyre på VegSenterlinje 83.3 km 3.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 86.4 km 2.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 89.1 km 0.2 km
Retning høyre på Sti 89.3 km 2.6 km
Retning venstre på VegSenterlinje 91.9 km 0.1 km
Retning venstre på Sti 91.9 km 0.3 km
Retning høyre på Sti 92.3 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 92.4 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 93.0 km 1.6 km
Sving venstre i Sørkedalsveien for å bli på VegSenterlinje 94.6 km 1.1 km
Sving skarpt høyre på Sti 95.7 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 95.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 95.9 km 1.2 km
Retning venstre på Sakariasveien 97.2 km 0.5 km
Sving høyre på Sti 97.7 km 1.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 98.9 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 99.2 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 100.0 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 100.5 km 0.2 km
Retning høyre på Sti 100.7 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 101.0 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 101.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 101.3 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 101.7 km 0.2 km
Sving venstre på Sti 101.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 101.9 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Sti 102.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 102.5 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Sti 102.9 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 103.1 km 0.9 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Sti 104.0 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 104.5 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på Sti 106.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 106.1 km 0.0 km
Retning høyre på Sti 106.1 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på Sti 106.6 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 107.7 km 1.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 108.8 km 0.0 km
Retning venstre på Sti 108.8 km 0.1 km
Fortsett på GangSykkelVegSenterlinje 108.9 km 0.0 km
Retning høyre på Sti 108.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 109.0 km --
Innsenderen: Birgitte Gran Kløvstedt
Starter i: Sandås, Oslo, NO
Lengde: 109.1 kilometer
Høydeprofil: + 3366 / - 3374 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent