<<

Ammerud-Fagernes

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
189.1
KM
STIGNING
5379
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på Ammerudhellinga 0.0 km 0.1 km
Sving høyre på Ammerudveien 0.1 km 0.6 km
Sving venstre på Sti 0.8 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1.1 km 0.5 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 1.6 km 2.3 km
Retning høyre på Sti 3.9 km 0.7 km
Retning venstre på Gryteveien 4.7 km 0.0 km
Retning høyre på Traktorveg 4.7 km 0.1 km
Retning høyre på Sti 4.8 km 0.9 km
Sving høyre på Sti 5.7 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 6.1 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 7.0 km 0.1 km
Sving venstre i Greveveien for å bli på VegSenterlinje 7.0 km 1.6 km
Sving venstre i Greveveien for å bli på VegSenterlinje 8.7 km 0.0 km
Sving høyre i Kallerudveien for å bli på VegSenterlinje 8.7 km 0.8 km
Sving høyre i Gamle Maridalsvei for å bli på VegSenterlinje 9.4 km 0.0 km
Sving venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 9.4 km 0.1 km
Retning venstre på Sti 9.5 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 10.5 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 10.7 km 4.3 km
Sving skarpt venstre på Sti 15.0 km 1.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 16.2 km 0.9 km
Sving venstre på Sti 17.2 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 17.4 km 3.6 km
Sving venstre på Traktorveg 21.0 km 0.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 21.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 21.3 km 1.8 km
Retning venstre på Sti 23.2 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 23.4 km 2.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 25.7 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 26.5 km 1.0 km
Sving høyre på Traktorveg 27.5 km 2.4 km
Sving høyre på Sti 29.9 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 30.4 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på Traktorveg 30.4 km 0.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 30.8 km 0.4 km
Retning venstre på Traktorveg 31.2 km 0.8 km
Retning venstre på Traktorveg 32.0 km 0.8 km
Retning høyre på VegSenterlinje 32.8 km 1.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 34.4 km 5.6 km
Retning venstre på Traktorveg 40.0 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 40.2 km 2.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 42.6 km 3.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 46.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 46.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 46.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 46.2 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 46.5 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 46.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Klekkenveien for å bli på VegSenterlinje 46.5 km 2.2 km
Retning venstre på GangSykkelveg 48.7 km 0.3 km
Sving venstre i Vesternbakken for å bli på GangSykkelveg 49.0 km 0.6 km
Sving venstre i Ole Thorkelsens vei for å bli på GangSykkelveg 49.6 km 0.0 km
Fortsett i Ole Thorkelsens vei for å bli på GangSykkelveg 49.6 km 0.2 km
Sving venstre i Ole Thorkelsens vei for å bli på GangSykkelveg 49.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Elvegata 50.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Vesterngata 50.0 km 0.2 km
Sving venstre på Hønengata 50.3 km 0.1 km
Retning høyre på Torvgata 50.3 km 0.2 km
Retning høyre på Strandgata 50.5 km 0.3 km
Retning høyre på Arnemannsveien 50.8 km 0.9 km
Sving venstre i Soknedalsveien for å bli på VegSenterlinje 51.7 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 51.7 km 0.2 km
Fortsett for å bli på GangSykkelveg 51.9 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 53.0 km 1.6 km
Sving høyre på Kantarellveien 54.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 54.5 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 54.9 km 0.0 km
Sving høyre i Heradsbygdveien for å bli på VegSenterlinje 55.0 km 1.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 55.9 km 0.0 km
Sving venstre i Heradsbygdveien for å bli på VegSenterlinje 55.9 km 1.3 km
Sving høyre i Heradsbygdveien for å bli på VegSenterlinje 57.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 57.3 km 0.0 km
Fortsett på Traktorveg 57.3 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 57.5 km 0.1 km
Fortsett på Sti 57.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 57.7 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 58.7 km 0.4 km
Retning høyre på Sti 59.1 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 59.2 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 59.2 km 1.1 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 60.4 km 1.5 km
Sving skarpt venstre på Sti 61.8 km 1.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 63.0 km 1.5 km
Sving venstre i Vestre Ådal for å bli på VegSenterlinje 64.5 km 2.3 km
Sving venstre i Vestre Ådal for å bli på VegSenterlinje 66.7 km 4.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 71.5 km 1.6 km
Retning venstre på Traktorveg 73.1 km 0.3 km
Retning venstre på Sti 73.4 km 4.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 77.7 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 77.7 km 1.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 78.8 km 0.7 km
Sving høyre på Traktorveg 79.4 km 0.2 km
Sving venstre på Sti 79.7 km 0.9 km
Sving høyre på VegSenterlinje 80.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Sti 80.7 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 81.9 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 82.7 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på Sti 83.5 km 1.9 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 85.4 km 1.1 km
Fortsett på Sti 86.5 km 0.9 km
Sving høyre på VegSenterlinje 87.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 87.6 km 3.7 km
Sving høyre på Traktorveg 91.3 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 92.1 km 0.2 km
Retning høyre på Sti 92.3 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 92.3 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 93.2 km 1.4 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 94.6 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 95.3 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 95.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 95.5 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 96.0 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 96.1 km 1.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 97.8 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 98.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 98.4 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 99.2 km 5.8 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 105.0 km 7.2 km
Retning venstre på Traktorveg 112.2 km 0.0 km
Retning høyre på Sti 112.2 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 112.3 km 0.4 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 112.7 km 1.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 114.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Sti 114.7 km 2.3 km
Retning venstre på Traktorveg 117.0 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 117.5 km 0.0 km
Sving høyre på Sti 117.5 km 3.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 120.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Sti 120.8 km 1.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 122.0 km 1.4 km
Sving høyre på Sti 123.4 km 1.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 124.5 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 124.9 km 0.8 km
Retning høyre på Traktorveg 125.6 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 125.7 km 0.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 126.1 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 126.7 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 127.6 km 1.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 128.9 km 1.5 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 130.4 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 131.9 km 0.8 km
Retning høyre på Sti 132.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 132.9 km 2.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 135.3 km 0.6 km
Sving høyre på Sti 135.9 km 2.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 137.9 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 138.0 km 1.3 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Sti 139.3 km 0.7 km
Retning venstre på VegSenterlinje 140.0 km 0.8 km
Sving venstre på Sti 140.8 km 0.7 km
Retning høyre på Traktorveg 141.5 km 0.1 km
Retning venstre på Sti 141.5 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 142.5 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 142.6 km 3.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 146.2 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 146.9 km 4.4 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 151.3 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 152.8 km 1.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 154.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Sti 154.3 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 154.7 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 154.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 154.9 km 0.5 km
Retning venstre på Sti 155.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 155.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 155.4 km 1.9 km
Retning venstre på Traktorveg 157.3 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 157.5 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Sti 158.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 158.5 km 1.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 159.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 160.0 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 160.8 km 2.7 km
Sving høyre på Sti 163.4 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 163.6 km 0.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 164.1 km 2.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 166.9 km 0.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 167.7 km 2.0 km
Retning høyre på Traktorveg 169.6 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 170.1 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 170.2 km 0.1 km
Fortsett på Sti 170.3 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 170.4 km 1.2 km
Sving venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 171.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 171.7 km 3.2 km
Sving skarpt høyre på Sti 174.8 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 175.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 175.1 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 175.8 km 0.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 176.5 km 0.0 km
Sving venstre på Traktorveg 176.5 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på Traktorveg 176.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 177.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 177.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 177.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 177.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 177.3 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 177.8 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 178.1 km 0.6 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 178.7 km 0.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 179.1 km 1.4 km
Retning venstre på Traktorveg 180.4 km 1.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 181.8 km 0.2 km
Retning venstre på Traktorveg 182.0 km 0.9 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 182.9 km 0.3 km
Retning høyre på Traktorveg 183.3 km 0.8 km
Sving høyre på Golsvegen 184.0 km 1.1 km
Sving høyre på Skulevegen 185.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 185.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 185.2 km 3.3 km
Sving høyre på Jernbanevegen 188.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Jernbanevegen 188.5 km --
Innsenderen: Marlene
Starter i: Ammerud, Oslo, NO
Lengde: 189.1 kilometer
Høydeprofil: + 5379 / - 5225 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur, Landeveisykling