<<

Fagervann

0 kommentarer
LENGDE
6.3
KM
STIGNING
275
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre på Sti 0.2 km 1.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 1.7 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.5 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 3.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 3.7 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 4.2 km --
Innsenderen: Vang
Starter i: Hallset, Oslo, NO
Lengde: 6.3 kilometer
Høydeprofil: + 275 / - 267 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent