<<

Skansebakken - Løvlia - Skansebakken

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
32.2
KM
STIGNING
726
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Rundt Heggelivann
veiviser Lengde Etappe
Fortsett på Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia 0.4 km 3.2 km
Sving skarpt venstre ved Lysedammene - Otertjern - Langtjern forbli på Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia 3.6 km 0.2 km
Sving venstre ved Lysedammene - Otertjern - Langtjern forbli på Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia 3.8 km 2.9 km
Fortsett på Elveli - Pipenhus - Heggeliveien - Heggelia 6.7 km 0.9 km
Sving høyre ved Lysedammene - Otertjern - Langtjern forbli på Elveli - Pipenhus - Heggeliveien - Heggelia 7.6 km 0.4 km
Sving venstre 8.0 km 0.0 km
Sving venstre på Elveli - Pipenhus - Heggeliveien - Heggelia 8.0 km 2.5 km
Sving venstre ved Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia forbli på Elveli - Pipenhus - Heggeliveien - Heggelia 10.5 km 0.8 km
Ankomst ved Location 2, til høyre 11.2 km 0.0 km
Avgang Location 2 11.2 km 0.0 km
Fortsett nordvest på Elveli - Pipenhus - Heggeliveien - Heggelia 11.2 km 0.7 km
Sving skarpt venstre 11.9 km 0.3 km
Sving venstre på Søndre Heggelivann - Heggelia - Gagnumseter [over vannene] 12.3 km 0.0 km
Sving venstre forbli på Søndre Heggelivann - Heggelia - Gagnumseter [over vannene] 12.3 km 1.2 km
Sving høyre ved Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia forbli på Søndre Heggelivann - Heggelia - Gagnumseter [over vannene] 13.5 km 0.0 km
Fortsett på Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia 13.5 km 2.3 km
Retning høyre på Dammyra - Gampetjern - Løvlia 15.8 km 0.5 km
Sving venstre på Grenadertraseen Kleivstua - Løvlia 16.3 km 0.0 km
Sving høyre på Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.3 km 0.5 km
Fortsett på Dammyra - Kustein - Løvlia 16.9 km 0.6 km
Sving høyre på Dammyra - Gampetjern - Løvlia 17.5 km 5.4 km
Retning venstre forbli på Dammyra - Gampetjern - Løvlia 22.9 km 0.7 km
Retning høyre på Dammyra - Kustein - Løvlia 23.6 km 0.0 km
Retning venstre på Storebekkhytta - Dammyra 23.6 km 3.9 km
Fortsett på Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 27.5 km 3.7 km
Fortsett på Skansebakken - Gråseterveien - Fløyta - Vensåsseter 31.3 km 0.9 km
Fortsett på Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 32.2 km --
Innsenderen: thomiz
Starter i: Lyse, nedre, Oslo, NO
Lengde: 32.2 kilometer
Høydeprofil: + 726 / - 721 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn