<<

Mikkelso

0 kommentarer
LENGDE
12.2
KM
STIGNING
268
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
  veiviser Lengde Etappe
  Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 0.0 km 1.4 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 1.4 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 1.4 km 0.0 km
  Dra tilbake Nordøst på VegSenterlinje 1.4 km 0.3 km
  Sving høyre på Sti 1.7 km 0.0 km
  Sving høyre for å bli på Sti 1.7 km 0.3 km
  Sving venstre på VegSenterlinje 2.0 km 1.0 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 2.9 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 2.9 km 0.0 km
  Fortsett Nordvest på VegSenterlinje 2.9 km 0.6 km
  Sving høyre på Sti 3.6 km 1.1 km
  Sving venstre for å bli på Sti 4.6 km 0.7 km
  Sving høyre for å bli på Sti 5.4 km 5.5 km
  Retning høyre på VegSenterlinje 10.9 km 0.4 km
  Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 11.3 km 0.1 km
  Retning venstre på Sti 11.4 km 0.1 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 11.5 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 11.5 km 0.0 km
  Fortsett Øst på Sti 11.5 km 0.6 km
  Sving skarpt høyre for å bli på Sti 12.0 km 0.2 km
  Sving høyre for å bli på Vestmarkveien 12.2 km 0.0 km
  Retning høyre på Sti 12.2 km --
  Innsenderen: Tarald Røste
  Starter i: Franskleiv, Akershus, NO
  Lengde: 12.2 kilometer
  Høydeprofil: + 268 / - 269 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent