<<

Sollihøgda fra Vestmarksetra

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
29.7
KM
STIGNING
594
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre ved Vestmarksetra - Bruåsen - Grønland forbli på Vestmarksetra - Stovivollen - Svartvann - Mikkelsbonn [Grønlandsveien] 0.6 km 3.2 km
Fortsett på Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 3.9 km 1.0 km
Sving skarpt høyre på Grønland - Mikkelsbonn 4.9 km 0.5 km
Ankomst ved Location 2, til venstre 5.3 km 0.0 km
Avgang Location 2 5.3 km 0.0 km
Fortsett nordvest på Grønland - Mikkelsbonn 5.3 km 1.4 km
Fortsett på Furuholmen - Jongsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 6.8 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Damvann - Mikkelsbonn 7.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Skoglund - Mikkelsbonn 7.0 km 0.8 km
Sving venstre på Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 7.9 km 1.0 km
Sving skarpt høyre forbli på Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 8.9 km 3.3 km
Sving høyre forbli på Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 12.2 km 2.9 km
Sving venstre forbli på Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 15.1 km 3.3 km
Sving skarpt venstre forbli på Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 18.4 km 1.0 km
Sving høyre ved Skoglund - Mikkelsbonn forbli på Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 19.4 km 0.8 km
Sving skarpt høyre på Damvann - Mikkelsbonn 20.2 km 0.5 km
Retning venstre forbli på Damvann - Mikkelsbonn 20.7 km 1.6 km
Retning høyre på Sandungen N - Damvann 22.3 km 2.6 km
Sving venstre på Semsvannet - Tveiter - Rustan - Sandungen N 24.8 km 0.7 km
Fortsett på Furuholmen - Sandungen N 25.5 km 1.6 km
Fortsett på Furuholmen - Jongsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 27.1 km 0.1 km
Retning høyre på Furuholmen - Sandungen N 27.2 km 0.8 km
Fortsett på Semsvannet - Tveiter - Furuholmen 28.0 km 0.2 km
Fortsett på Vestmarksetra - Furuholmen 28.2 km 0.8 km
Fortsett 29.0 km 0.3 km
Sving venstre ved Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 29.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 29.5 km 0.1 km
Sving skarpt høyre ved Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra/Vestmarksetra - Furuholmen forbli på Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 29.6 km --
Innsenderen: Bjørn-Hugo Nilsen
Starter i: Franskleiv, Akershus, NO
Lengde: 29.7 kilometer
Høydeprofil: + 594 / - 592 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Merket sti / skiløype
Egnet for: Langrenn