<<

HogM 2016 v1

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
103.3
KM
STIGNING
2725
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
  veiviser Lengde Etappe
  Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 0.3 km 0.2 km
  Sving høyre på Traktorveg 0.5 km 1.8 km
  Sving høyre på Gulleråsveien 2.3 km 0.2 km
  Sving høyre på Huldreveien 2.5 km 0.1 km
  Sving høyre på Sti 2.6 km 0.0 km
  Retning høyre på Huldreveien 2.6 km 0.2 km
  Sving høyre på Svenstuveien 2.9 km 0.1 km
  Sving høyre på Frognerseterveien 3.0 km 1.0 km
  Retning høyre på Holmenkollveien 4.0 km 0.1 km
  Retning venstre på Setra vei 4.1 km 0.4 km
  Retning høyre på Holmenkollveien 4.5 km 0.6 km
  Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 5.1 km 0.7 km
  Sving venstre på Nils Collett Vogts vei 5.8 km 0.2 km
  Sving høyre på Ankerveien 6.0 km 0.0 km
  Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 6.0 km 0.1 km
  Retning venstre på Sti 6.1 km 0.2 km
  Sving venstre på VegSenterlinje 6.3 km 0.0 km
  Sving høyre i Ankerveien for å bli på VegSenterlinje 6.3 km 0.1 km
  Sving venstre i Peder Ankers plass for å bli på VegSenterlinje 6.4 km 0.0 km
  Sving høyre i Sørkedalsveien for å bli på VegSenterlinje 6.4 km 0.6 km
  Sving skarpt venstre på Sti 6.9 km 0.0 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 6.9 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 6.9 km 0.0 km
  Dra tilbake Sørøst på Ekraveien 6.9 km 0.4 km
  Sving høyre i Fossumhavene for å bli på Ankerveien 7.3 km 0.9 km
  Sving høyre i Ankerveien for å bli på VegSenterlinje 8.2 km 0.1 km
  Sving venstre på VegSenterlinje 8.3 km 0.4 km
  Sving skarpt høyre på Ankerveien 8.8 km 0.7 km
  Sving skarpt venstre i Østernvannveien for å bli på Ankerveien 9.5 km 0.0 km
  Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på Ankerveien 9.5 km 2.4 km
  Retning venstre på Murenveien 11.9 km 0.3 km
  Retning høyre på Ankerveien 12.2 km 0.3 km
  Sving høyre for å bli på Ankerveien 12.5 km 0.9 km
  Sving høyre for å bli på Gamle Ringeriksvei 13.4 km 1.2 km
  Sving venstre for å bli på Gamle Ringeriksvei 14.6 km 0.1 km
  Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 14.6 km 0.4 km
  Sving venstre på Øvre Toppenhaug 15.0 km 0.0 km
  Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 15.0 km 0.2 km
  Sving venstre på Traktorveg 15.2 km 0.4 km
  Sving skarpt høyre på Sti 15.6 km 0.1 km
  Sving skarpt venstre på Helsetdammen 15.7 km 0.1 km
  Sving venstre på Sti 15.8 km 0.2 km
  Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 15.9 km 0.0 km
  Sving skarpt høyre på Skollerudveien 16.0 km 0.0 km
  Sving høyre for å bli på Skollerudveien 16.0 km 0.0 km
  Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 16.0 km 0.2 km
  Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 16.2 km 0.0 km
  Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 16.2 km 0.2 km
  Sving høyre på Vertshusveien 16.4 km 1.5 km
  Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 17.9 km 1.4 km
  Sving venstre i Lommedalsveien for å bli på VegSenterlinje 19.3 km 0.1 km
  Sving høyre i Gamleveien for å bli på VegSenterlinje 19.5 km 1.3 km
  Sving venstre i Gamleveien for å bli på VegSenterlinje 20.8 km 5.8 km
  Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 26.6 km 4.2 km
  Sving venstre på Sti 30.8 km 0.4 km
  Sving venstre for å bli på Sti 31.2 km 0.1 km
  Ankomst på destinasjon, på venstre 31.3 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 31.3 km 0.0 km
  Fortsett Vest på Sti 31.3 km 0.5 km
  Sving venstre for å bli på Sti 31.7 km 0.8 km
  Sving høyre for å bli på Sti 32.5 km 0.0 km
  Sving skarpt venstre for å bli på Sti 32.6 km 0.0 km
  Sving skarpt høyre for å bli på Sti 32.6 km 0.5 km
  Sving venstre på VegSenterlinje 33.1 km 0.1 km
  Sving skarpt høyre på Sti 33.2 km 0.4 km
  Sving venstre for å bli på Sti 33.6 km 0.6 km
  Sving venstre for å bli på Sti 34.2 km 0.8 km
  Sving høyre på Traktorveg 35.0 km 0.2 km
  Sving skarpt venstre på Sti 35.2 km 0.0 km
  Sving skarpt høyre på Traktorveg 35.2 km 0.2 km
  Sving venstre på VegSenterlinje 35.5 km 0.4 km
  Sving høyre på Sti 35.9 km 0.5 km
  Retning høyre på Traktorveg 36.4 km 0.0 km
  Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 36.5 km 0.0 km
  Sving skarpt høyre på Sti 36.5 km 0.4 km
  Sving høyre for å bli på Sti 36.9 km 0.6 km
  Sving venstre for å bli på Sti 37.5 km 0.4 km
  Retning høyre på Sti 37.9 km 0.4 km
  Sving venstre for å bli på Sti 38.3 km 0.0 km
  Sving venstre for å bli på Sti 38.3 km 0.1 km
  Sving høyre for å bli på Sti 38.4 km 0.9 km
  Sving høyre for å bli på Sti 39.2 km 0.1 km
  Retning høyre på VegSenterlinje 39.3 km 0.4 km
  Sving skarpt høyre på Sti 39.7 km 3.9 km
  Retning venstre på Sti 43.5 km 2.4 km
  Sving høyre for å bli på Sti 45.9 km 0.2 km
  Sving venstre for å bli på Sti 46.1 km 0.4 km
  Ankomst på destinasjon, på venstre 46.4 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 46.4 km 0.0 km
  Dra tilbake Vest på Sti 46.4 km 0.2 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 46.7 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 46.7 km 0.0 km
  Fortsett Øst på Sti 46.7 km 1.7 km
  Retning høyre på Sti 48.3 km 0.3 km
  Sving høyre på VegSenterlinje 48.6 km 3.2 km
  Sving venstre på Traktorveg 51.9 km 0.8 km
  Sving venstre på VegSenterlinje 52.6 km 0.7 km
  Sving skarpt høyre i Stubdalsveien for å bli på VegSenterlinje 53.3 km 0.4 km
  Sving skarpt venstre i Stubdalsveien for å bli på VegSenterlinje 53.8 km 2.8 km
  Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 56.6 km 3.3 km
  Sving høyre på Traktorveg 59.9 km 0.6 km
  Retning høyre på VegSenterlinje 60.5 km 0.8 km
  Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 61.3 km 4.0 km
  Sving høyre på Traktorveg 65.2 km 0.3 km
  Retning venstre på Sti 65.6 km 0.4 km
  Sving høyre for å bli på Sti 65.9 km 0.6 km
  Sving venstre for å bli på Sti 66.5 km 0.1 km
  Ankomst på destinasjon, på venstre 66.6 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 66.6 km 0.0 km
  Kjør Nordvest på Sti 66.6 km 0.3 km
  Sving venstre for å bli på Sti 66.9 km 0.1 km
  Sving skarpt venstre for å bli på Sti 67.0 km 0.0 km
  Sving høyre for å bli på Sti 67.0 km 4.0 km
  Retning høyre på Sti 71.0 km 7.1 km
  Retning høyre på VegSenterlinje 78.1 km 1.3 km
  Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 79.4 km 2.5 km
  Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 81.9 km 0.1 km
  Sving venstre på Sti 82.1 km 0.4 km
  Retning venstre på Traktorveg 82.5 km 0.1 km
  Sving høyre på Sti 82.6 km 0.3 km
  Sving høyre for å bli på Sti 82.8 km 0.0 km
  Sving venstre for å bli på Sti 82.8 km 0.1 km
  Sving skarpt høyre for å bli på Sti 83.0 km 1.3 km
  Sving skarpt høyre for å bli på Sti 84.2 km 0.0 km
  Sving venstre for å bli på Sti 84.3 km 3.7 km
  Sving høyre for å bli på Sti 88.0 km 0.3 km
  Sving høyre for å bli på Sti 88.3 km 0.1 km
  Sving høyre på VegSenterlinje 88.4 km 0.2 km
  Retning venstre på Sti 88.7 km 0.6 km
  Sving venstre for å bli på Sti 89.3 km 0.2 km
  Retning høyre for å bli på Sti 89.5 km 0.0 km
  Sving venstre for å bli på Sti 89.5 km 0.0 km
  Sving høyre for å bli på Sti 89.5 km 2.1 km
  Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 91.6 km 0.1 km
  Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 91.7 km 0.6 km
  Sving venstre for å bli på Sti 92.3 km 1.3 km
  Retning venstre på VegSenterlinje 93.6 km 0.1 km
  Retning høyre på Sti 93.7 km 0.1 km
  Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på Sti 93.8 km 1.1 km
  Sving høyre for å bli på Sti 94.8 km 0.4 km
  Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 95.3 km 1.1 km
  Sving skarpt høyre på Sti 96.4 km 1.5 km
  Sving høyre for å bli på Sti 97.9 km 0.5 km
  Sving skarpt høyre for å bli på Sti 98.4 km 1.5 km
  Sving høyre for å bli på Sti 99.9 km 0.1 km
  Sving skarpt venstre på Traktorveg 100.0 km 0.2 km
  Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 100.2 km 2.1 km
  Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 102.3 km 0.7 km
  Retning høyre på Sti 103.0 km 0.2 km
  Sving venstre på VegSenterlinje 103.2 km --
  Innsenderen: Haakon Knudsen
  Starter i: Løkka, Oslo, NO
  Lengde: 103.3 kilometer
  Høydeprofil: + 2725 / - 2725 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Merket sti / skiløype
  Egnet for: Fottur