<<

LogH 2016 v3

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
53.4
KM
STIGNING
1589
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
  veiviser Lengde Etappe
  Sving høyre på Sti 0.1 km 0.2 km
  Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.3 km 0.0 km
  Fortsett på Sti 0.3 km 0.1 km
  Retning høyre på VegSenterlinje 0.4 km 0.0 km
  Retning venstre på Traktorveg 0.4 km 0.8 km
  Sving høyre på Sti 1.2 km 0.1 km
  Sving skarpt høyre på Traktorveg 1.3 km 1.8 km
  Sving høyre for å bli på Sti 3.1 km 0.0 km
  Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 3.1 km 0.1 km
  Sving høyre på Sti 3.2 km 0.0 km
  Sving høyre på Traktorveg 3.2 km 1.5 km
  Fortsett på Sti 4.7 km 0.5 km
  Sving skarpt venstre for å bli på Sti 5.2 km 0.5 km
  Retning venstre på VegSenterlinje 5.6 km 1.3 km
  Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 6.9 km 1.8 km
  Sving skarpt venstre på Sti 8.7 km 0.0 km
  Sving venstre for å bli på Sti 8.8 km 0.4 km
  Sving skarpt venstre for å bli på Sti 9.2 km 0.0 km
  Sving skarpt høyre for å bli på Sti 9.2 km 0.1 km
  Sving venstre for å bli på Sti 9.3 km 0.5 km
  Fortsett på VegSenterlinje 9.8 km 0.2 km
  Sving høyre på Traktorveg 10.0 km 0.2 km
  Retning venstre på Sti 10.2 km 0.3 km
  Sving venstre for å bli på Sti 10.5 km 0.8 km
  Retning venstre på VegSenterlinje 11.3 km 0.1 km
  Retning høyre på Sti 11.4 km 2.3 km
  Sving venstre på VegSenterlinje 13.6 km 0.2 km
  Sving høyre i Sakariasveien for å bli på VegSenterlinje 13.8 km 3.1 km
  Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 16.9 km 0.7 km
  Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 17.6 km 0.0 km
  Sving venstre på Sti 17.6 km 0.7 km
  Sving høyre for å bli på Sti 18.3 km 0.9 km
  Sving høyre for å bli på Sti 19.1 km 0.7 km
  Sving høyre for å bli på Sti 19.8 km 0.3 km
  Sving høyre for å bli på Sti 20.2 km 0.1 km
  Sving venstre på VegSenterlinje 20.3 km 4.3 km
  Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 24.7 km 0.1 km
  Sving høyre på Sti 24.8 km 0.3 km
  Sving venstre på Traktorveg 25.1 km 0.2 km
  Sving høyre på Sti 25.3 km 2.8 km
  Sving venstre på Traktorveg 28.1 km 0.2 km
  Sving høyre på Sti 28.2 km 0.3 km
  Sving venstre på VegSenterlinje 28.5 km 0.1 km
  Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 28.6 km 3.1 km
  Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 31.8 km 1.7 km
  Retning venstre på Sti 33.5 km 0.6 km
  Sving høyre for å bli på Sti 34.0 km 0.0 km
  Sving høyre for å bli på Sti 34.1 km 0.8 km
  Sving høyre på VegSenterlinje 34.9 km 0.0 km
  Sving høyre på Sti 34.9 km 0.2 km
  Retning venstre på VegSenterlinje 35.1 km 3.0 km
  Sving skarpt venstre på Sti 38.0 km 0.0 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 38.0 km 0.2 km
  Retning høyre på Sti 38.2 km 0.1 km
  Sving høyre for å bli på Sti 38.3 km 0.9 km
  Ankomst på destinasjon, på venstre 39.3 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 39.3 km 0.0 km
  Fortsett Sør på Sti 39.3 km 1.4 km
  Sving høyre på VegSenterlinje 40.7 km 0.3 km
  Sving skarpt venstre på Sti 41.0 km 1.0 km
  Sving venstre for å bli på Sti 42.0 km 0.1 km
  Sving høyre for å bli på Sti 42.1 km 2.1 km
  Sving høyre på Traktorveg 44.2 km 1.5 km
  Sving skarpt høyre i Maridalsveien for å bli på VegSenterlinje 45.7 km 0.2 km
  Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 45.9 km 0.3 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 46.3 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 46.3 km 0.0 km
  Fortsett Sørvest på VegSenterlinje 46.3 km 2.8 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 49.1 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 49.1 km 0.0 km
  Fortsett Sørvest på Gamle Maridalsvei 49.1 km 1.1 km
  Sving høyre på Sti 50.1 km 0.4 km
  Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 50.6 km 0.1 km
  Retning høyre på Sti 50.7 km 0.2 km
  Ankomst på destinasjon 51.0 km 0.0 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 51.0 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 51.0 km 0.0 km
  Dra tilbake Nordøst på Sti 51.0 km 0.0 km
  Sving skarpt høyre for å bli på Sti 51.0 km 0.4 km
  Sving skarpt venstre for å bli på Sti 51.3 km 0.0 km
  Sving høyre for å bli på Sti 51.4 km 0.9 km
  Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 52.2 km --
  Innsenderen: Haakon Knudsen
  Starter i: Løkka, Oslo, NO
  Lengde: 53.4 kilometer
  Høydeprofil: + 1589 / - 1588 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur