<<

Gjøvik - Oslo

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
138.3
KM
STIGNING
2775
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på Jernbanesvingen 0.0 km 0.3 km
Retning høyre på Hunnsvegen 0.4 km 0.1 km
Sving venstre på Hans Mustads gate 0.5 km 0.9 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1.3 km 0.0 km
Sving høyre i Storgata for å bli på VegSenterlinje 1.3 km 0.2 km
Sving venstre i Raufossvegen for å bli på VegSenterlinje 1.5 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1.5 km 1.6 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 3.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 3.1 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 3.2 km 0.5 km
Sving høyre i Raufossvegen for å bli på VegSenterlinje 3.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 3.6 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 4.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Raufossvegen for å bli på VegSenterlinje 4.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Raufossvegen for å bli på VegSenterlinje 4.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 4.1 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 4.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 4.3 km 0.0 km
Sving venstre på Sigurd Islandsmoens veg 4.4 km 0.7 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 5.1 km 1.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 6.4 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 6.6 km 1.1 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 7.7 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Skumsjøvegen 8.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 8.0 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 8.1 km 1.4 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 9.4 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 9.5 km 0.9 km
Sving venstre på VegSenterlinje 10.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 10.4 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 10.4 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 10.4 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 10.5 km 0.4 km
Sving høyre på Nysethvegen 10.8 km 0.1 km
Sving venstre i Nysethvegen for å bli på VegSenterlinje 10.9 km 0.2 km
Sving høyre i Kirkevegen for å bli på VegSenterlinje 11.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 11.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 11.3 km 2.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 13.6 km 4.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 18.4 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 18.5 km 1.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 19.7 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 20.2 km 3.2 km
Retning venstre på Traktorveg 23.4 km 1.3 km
Sving venstre på Skjelbreiavegen 24.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Hågårvegen 24.7 km 3.2 km
Sving høyre i Hågårvegen for å bli på VegSenterlinje 27.9 km 1.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 29.2 km 2.0 km
Sving skarpt venstre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 31.2 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 31.7 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 32.0 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 32.3 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 32.4 km 13.3 km
Sving høyre i Bleikenvegen for å bli på VegSenterlinje 45.7 km 0.0 km
Sving høyre i Bleikenvegen for å bli på VegSenterlinje 45.8 km 5.1 km
Sving høyre på Storlinna 50.9 km 0.2 km
Sving venstre på Røykenviklinna 51.1 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Augedalsvegen 51.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 51.4 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 51.7 km 0.3 km
Sving skarpt høyre i Grinakerlinna for å bli på VegSenterlinje 52.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Grinakerlinna for å bli på VegSenterlinje 52.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 52.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Brurbakkvegen for å bli på VegSenterlinje 52.2 km 1.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 53.5 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 53.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 53.6 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 54.1 km 0.1 km
Sving høyre i Dvergstenlinna for å bli på VegSenterlinje 54.2 km 0.3 km
Sving høyre i Kongevegen for å bli på VegSenterlinje 54.4 km 0.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 55.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Rækkengutua 55.5 km 0.6 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Rækkengutua 56.1 km 0.0 km
Sving høyre på Røysumslinna 56.2 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 56.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 56.4 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 56.7 km 0.2 km
Sving venstre i Jorstadlinna for å bli på VegSenterlinje 57.0 km 1.5 km
Sving høyre i Jorstadlinna for å bli på VegSenterlinje 58.5 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 58.6 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 58.7 km 0.1 km
Sving høyre i Jorstadlinna for å bli på VegSenterlinje 58.7 km 0.3 km
Sving høyre i Jorstadlinna for å bli på VegSenterlinje 59.0 km 0.8 km
Sving høyre i Granavollen for å bli på VegSenterlinje 59.9 km 1.1 km
Sving høyre i Granåsvegen for å bli på VegSenterlinje 60.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 61.0 km 0.3 km
Sving høyre på Granåsvegen 61.3 km 1.8 km
Sving skarpt venstre på Gammevegen 63.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Granåsvegen 63.2 km 0.1 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Granåsvegen 63.3 km 0.5 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Granåsvegen 63.9 km 0.0 km
Sving høyre på Vienlinna 63.9 km 0.4 km
Sving venstre på Gagnumsvegen 64.3 km 1.2 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 65.5 km 4.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 69.8 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 70.3 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 70.6 km 0.4 km
Sving venstre i Randsfjordlinna for å bli på VegSenterlinje 71.0 km 0.4 km
Sving høyre i Randsfjordlinna for å bli på VegSenterlinje 71.5 km 1.1 km
Sving skarpt venstre i Oppenvegen for å bli på VegSenterlinje 72.6 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 73.1 km 0.1 km
Sving venstre i Oppenvegen for å bli på VegSenterlinje 73.2 km 3.2 km
Sving skarpt høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 76.4 km 2.5 km
Sving skarpt høyre i Vestbygdvegen for å bli på VegSenterlinje 78.9 km 0.7 km
Sving venstre i Myllavegen for å bli på VegSenterlinje 79.5 km 4.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 84.3 km 1.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 85.5 km 6.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 91.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 91.9 km 3.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 94.9 km 2.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 97.2 km 1.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 98.4 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 98.7 km 7.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 106.0 km 3.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 109.2 km 5.6 km
Sving høyre på Sti 114.7 km 1.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 116.0 km 5.9 km
Sving skarpt venstre i Maridalsveien for å bli på VegSenterlinje 121.8 km 0.1 km
Retning høyre på Sti 121.9 km 0.6 km
Retning venstre på Maridalsveien 122.6 km 0.5 km
Sving høyre på Greveveien 123.1 km 1.6 km
Sving høyre i Greveveien for å bli på VegSenterlinje 124.7 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 124.8 km 1.0 km
Sving skarpt høyre på Sti 125.8 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 125.9 km 0.9 km
Sving høyre på Sti 126.8 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 126.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 127.1 km 0.7 km
Sving høyre i Lachmanns vei for å bli på VegSenterlinje 127.8 km 0.9 km
Sving høyre på Asbjørnsens vei 128.6 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 128.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 128.9 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 129.0 km 0.0 km
Sving høyre i Kjelsåsveien for å bli på VegSenterlinje 129.0 km 0.3 km
Retning høyre på Sti 129.3 km 1.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 130.7 km 0.4 km
Sving skarpt venstre i Gjerdrums vei for å bli på VegSenterlinje 131.0 km 0.2 km
Retning høyre på Sandakerveien 131.3 km 0.6 km
Retning venstre på Vitaminveien 131.8 km 1.1 km
Sving venstre i Vitaminveien for å bli på Kjørebane 132.9 km 0.5 km
Sving høyre i Grefsenveien for å bli på Kjørebane 133.4 km 0.0 km
Sving venstre i Grefsenveien for å bli på Kjørebane 133.4 km 0.0 km
Sving høyre i Grefsenveien for å bli på Kjørebane 133.4 km 0.1 km
Sving venstre i Sandakerveien for å bli på VegSenterlinje 133.5 km 0.0 km
Sving høyre i Sandakerveien for å bli på VegSenterlinje 133.5 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på Bentsebrugata 134.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 134.3 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 134.6 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 134.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 134.9 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 135.2 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 136.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 136.1 km 0.4 km
Sving høyre på Grünerbrua 136.4 km 0.1 km
Sving venstre på Brenneriveien 136.5 km 0.2 km
Sving venstre på Maridalsveien 136.7 km 0.8 km
Sving skarpt venstre på Stortorvet 137.5 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 137.5 km 0.3 km
Sving venstre på Øvre Slottsgate 137.8 km 0.1 km
Sving høyre på Tollbugata 137.9 km 0.1 km
Sving venstre på Akersgata 138.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Rådhusgata 138.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Kontraskjæret 138.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 138.1 km --
Innsenderen: SykkelStien.info
Starter i: Gjøvik, Oppland, NO
Lengde: 138.3 kilometer
Høydeprofil: + 2775 / - 2874 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfalt- grusvei
Egnet for: Terrengsykling