<<

LANDØYAMARSJEN 2016

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
15.5
KM
STIGNING
430
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
  veiviser Lengde Etappe
  Sving skarpt høyre i Nesbukta for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.0 km
  Sving høyre i Landøyveien for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.2 km
  Sving høyre i Fekjan for å bli på VegSenterlinje 0.3 km 0.1 km
  Sving venstre i Fekjan for å bli på VegSenterlinje 0.4 km 0.7 km
  Sving venstre i Ravnsborgveien for å bli på VegSenterlinje 1.1 km 0.2 km
  Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på VegSenterlinje 1.3 km 0.1 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 1.4 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 1.4 km 0.0 km
  Fortsett Vest på VegSenterlinje 1.4 km 0.0 km
  Sving venstre i Smedsvingen for å bli på VegSenterlinje 1.5 km 0.8 km
  Sving høyre på Hvalstadveien 2.3 km 0.0 km
  Sving venstre på GangSykkelveg 2.3 km 0.1 km
  Retning høyre på Solstadlia 2.4 km 0.0 km
  Retning venstre på Hvalstadlia 2.4 km 0.1 km
  Retning høyre på Solstadlia 2.5 km 0.4 km
  Sving skarpt venstre på Solstad terrasse 2.9 km 0.1 km
  Retning venstre på Sti 3.0 km 0.3 km
  Ankomst på destinasjon, på venstre 3.3 km 0.0 km
  Dra avsted Location 2 3.3 km 0.0 km
  Fortsett Vest på Sti 3.3 km 0.1 km
  Sving skarpt høyre for å bli på Sti 3.4 km 0.0 km
  Sving skarpt venstre for å bli på Sti 3.4 km 0.5 km
  Sving høyre på VegSenterlinje 3.9 km 0.6 km
  Sving høyre på Hajemveien 4.5 km 0.6 km
  Sving høyre i Hajemveien for å bli på VegSenterlinje 5.1 km 0.4 km
  Sving venstre på Sti 5.5 km 0.5 km
  Sving høyre for å bli på Sti 6.0 km 0.3 km
  Retning venstre på Traktorveg 6.3 km 0.1 km
  Retning venstre på Sti 6.4 km 0.3 km
  Sving høyre for å bli på Sti 6.6 km 0.1 km
  Sving høyre for å bli på Sti 6.7 km 0.5 km
  Sving høyre på VegSenterlinje 7.2 km 0.0 km
  Sving venstre på Sti 7.2 km 0.7 km
  Retning venstre på Sti 7.9 km 0.1 km
  Sving høyre på Vestmarkveien 8.0 km 0.0 km
  Sving venstre på Sti 8.0 km 0.1 km
  Sving venstre i Gupuveien for å bli på Sti 8.1 km 3.0 km
  Ankomst på destinasjon, på venstre 11.1 km 0.5 km
  Sving høyre på Skustadgata 11.7 km 2.0 km
  Sving venstre på GangSykkelveg 13.7 km 0.4 km
  Sving høyre i Smedsvingen for å bli på VegSenterlinje 14.0 km 0.2 km
  Sving venstre i GangSykkelveg for å bli på VegSenterlinje 14.2 km 0.2 km
  Sving høyre i Ravnsborgveien for å bli på VegSenterlinje 14.4 km 0.7 km
  Sving høyre i Fekjan for å bli på VegSenterlinje 15.1 km 0.1 km
  Sving venstre i Fekjan for å bli på VegSenterlinje 15.2 km 0.2 km
  Sving venstre i Landøyveien for å bli på VegSenterlinje 15.4 km 0.0 km
  Sving skarpt venstre i Nesbukta for å bli på VegSenterlinje 15.4 km --
  Innsenderen: Tripman
  Starter i: Nes, Akershus, NO
  Lengde: 15.5 kilometer
  Høydeprofil: + 430 / - 430 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Skogstur