<<

ammerud-breisjøen-bispekollen-lillo-slengfe-hadelandsveien-bjerke

0 kommentarer
LENGDE
14.5
KM
STIGNING
386
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre på Ammerudhellinga 0.4 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 0.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Belgerudveien 0.6 km 0.2 km
Sving venstre på Lilloseterveien 0.8 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Alundamveien 1.2 km 0.0 km
Sving høyre i Alundamveien for å bli på VegSenterlinje 1.2 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Sti 1.6 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på Sti 1.6 km 0.4 km
Retning høyre for å bli på Sti 2.0 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 2.6 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Sti 3.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 3.1 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 3.1 km 0.4 km
Sving høyre på Sti 3.5 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 3.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 3.7 km 0.9 km
Retning høyre på VegSenterlinje 4.6 km 3.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 8.5 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 9.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 9.1 km 0.2 km
Sving høyre på Sti 9.2 km 0.0 km
Retning høyre i VegSenterlinje for å bli på Sti 9.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 9.3 km 0.6 km
Sving venstre på VegSenterlinje 9.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Sti 9.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 9.9 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 10.4 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 11.0 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 11.0 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på Sti 11.1 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 11.4 km 1.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 12.5 km 0.6 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 13.1 km 0.1 km
Sving venstre i Sti for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 13.2 km 0.1 km
Sving høyre på Selvbyggerveien 13.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Kildeveien 13.5 km 0.0 km
Sving venstre i Kildeveien for å bli på VegSenterlinje 13.5 km 0.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 13.7 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 14.0 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på Årvollveien 14.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Årvollveien 14.5 km --
Innsenderen: øyvind
Starter i: Ammerud, Oslo, NO
Lengde: 14.5 kilometer
Høydeprofil: + 386 / - 423 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent