<<

Kast

0 kommentarer
LENGDE
5.6
KM
STIGNING
103
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i Bakkerudveien for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelveg 0.1 km 0.8 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 0.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 0.8 km 0.8 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1.7 km 2.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 4.2 km 1.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 5.4 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Sti 5.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 5.6 km --
Innsenderen: Lars Lindland
Starter i: Losby, Akershus, NO
Lengde: 5.6 kilometer
Høydeprofil: + 103 / - 86 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent