<<

Lett tur Grorud til Tonsenhagen via Lilloseter

0 kommentarer
LENGDE
14.1
KM
STIGNING
338
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.1 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 0.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 0.5 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 0.5 km 6.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 6.7 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 6.9 km 2.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 9.4 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 10.0 km 1.9 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 11.9 km 2.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 13.9 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 13.9 km 0.1 km
Sving venstre i Anna Rogstads vei for å bli på VegSenterlinje 14.0 km --
Innsenderen: Turpia
Starter i: Ammerud, Oslo, NO
Lengde: 14.1 kilometer
Høydeprofil: + 338 / - 302 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent