<<

Jettegrytene på Rullestad

0 kommentarer
LENGDE
3.2
KM
VARIGHET
01:00:36
TID
STIGNING
215
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Tid: ca 2 timer

Lengde: 3,5 km

Stigning: 130 meter (242-372-125)Rullestadjuvet-Jettegrytene-Gamle sagbruketDenne turen går til noen av Norges og Nord-Europas største jettegryter, hvor flere er over 15 meter høye. Turen går på god men umerket sti. Selve jettegrytene ligger i bratt lende og det anbefales å ta denne turen på tørt føre. Turen tar deg fra gamle E134 i Rullestadjuvet over Jettegrytenuten innom jettegrytene og ned til det gamle sagbruket på Rullestad. Turen passer for de aller fleste og jettegrytene bør virkelig oppleves.Turen

Det er en relativt stor parkeringsplass rett nedenfor treskiltet som markerer starten på stien. Se etter parkeringsplassen sør for veien. Stien starter rett ved veien og går først på den gamle postveien. Vi går først over en trebro deretter følger vi postveien et stykke oppover. Omtrent der kraftlinjene passerer elven går stien innover til venstre (vestover). Nå skal du gå slik at du har bekken til høyre for deg og kraftlinja omtrent ove... (mer)r hodet. Når du kommer til stiskille rett etter postveien holder du til høyre. Når du begynner å nærme deg utkanten av skogen skal du ta til venstre hvor det er vardet videre bortover toppene. Her får du også øye på Fulltjørn. Jettegrytene ligger på utsiden, sør for Jettegrytenuten. På veien bortover fra Fulltjørn er stien markert med små varder. Jettegrytenuten har en stor varde med postkasse og toppbok tilhørende Rullestad IL. Skriv deg gjerne inn her. For å komme til jettegrytene går du SØ for nuten hvor et lite skilt markerer nedgangen til grytene. Følg stien nedover her og etter hvert vil du se rekkverk av kjetting som er satt opp. Følg disse og du kommer til jettegrytene som ligger spredt utover et lite område både videre østover og noe nedover. Følger du rekkverkene finner du alle.Når du skal tilbake anbefales det å ta turen nedover til det gamle sagbruket på Rullestad. Da følger du stien tilbake til det første lille dalsøkket etter toppvarden og deretter til venstre (NV) nedover på umerket sti. Før du vet ordet av det kommer du til en grusvei og du kan se nye E134 og inngangen til Rullestadtunnelen. Følg grusveien nedover til sagbruket. Fra sagbruket kan du bare følge gamle E134 oppover til bilen eller følg den gamle postveien, som det er skiltet til ca 250 meter oppe i bakken.

Om jettegrytene

Jettegrytene oppsto på slutten av siste istid (100 000–9 000 år siden) da smeltevann fra innlandsisens overflate forsvant ned i svelg i isen og traff undergrunnen med stor hastighet, vannet dro ofte med seg steiner og grus som da roterte og slipte ut store hull. Jettegrytene på Rullestad fremstår som tverrsnitt av gryter da de fleste er åpne til bunn på den ene siden. Det er også en gjennomgang mellom to av de store grytene.
Tid stoppet
01:00:04
TIMER
Tid I bevegelse
01:00:36
TIMER
Snitt hastighet
3.2
KPH
Innsenderen: Ola Njå Bertelsen
Starter i: Rullestadjuvet, Hordaland, NO
Start: Jul 02, 11 20:15
Lengde: 3.2 kilometer
Høydeprofil: + 215 / - 333 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
 

Tid som er gått:
00:00:00

32x
Avspillingshastighet