<<

Haugerud til Llindeberg

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
5.8
KM
STIGNING
222
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Hverdagsruta for enkel tur i skauen
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i Haugerudveien for å bli på VegSenterlinje 0.4 km 0.9 km
Sving venstre i Haugerudveien for å bli på VegSenterlinje 1.3 km 0.1 km
Sving høyre i Haugerudveien for å bli på VegSenterlinje 1.5 km 0.8 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2.2 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 2.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.9 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 3.5 km 0.6 km
Retning høyre på Lutvannsveien 4.1 km 0.4 km
Sving høyre på Sti 4.6 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 4.7 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 5.1 km 0.7 km
Sving høyre på VegSenterlinje 5.8 km --
Innsenderen: Turpia
Starter i: Hellerud, Oslo, NO
Start: Sep 10, 16 12:00
Lengde: 5.8 kilometer
Høydeprofil: + 222 / - 177 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur, Løpe, Skogstur